Medication Abortion ตามหลักการในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

หลักสูตรออนไลน์นี้ได้รับการออกแบบโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มการเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ด้วยการใช้ยา (หรือการทำแท้งด้วยยา) ตามหลักมนุษยธรรม ด้วยความรู้ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้ จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการทำแท้งด้วยยานั้นมีความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Médecins Sans Frontières และ www.HowToUseAbortionPill.org

HowToUseAbortionPill.org เป็นกิจการในเครือขององค์กรไม่แสวงหากำไร 501c(3) ที่ขึ้นทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
HowToUseAbortionPill.org จัดทำเนื้อหาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้ร่วมกับองค์กรทางการแพทย์แห่งใด

ขับเคลื่อนโดย Women First Digital