Pagpalaglag sa Batas ng Philippines

Ang Pilipinas ay may isa sa pinaka mahigpit na mga patakaran sa pagpapalaglag sa buong mundo—naging krimen ang pagpapalaglag sa Pilipinas na may ganap na walang pagpapaliban. Ang batas na ito, na may kasamang stigma ay lubhang dulot ng mataas na mga insidente ng hindi ligtas na mga pagpapalaglag sa Pilipinas.1

Safe and secureLegal ba ang pagpapalaglag sa Pilipinas?

Ilegal ang pagpapalaglag sa Pilipinas na may ganap na walang pagpapaliban kalakip ang pagliligtas ng buhay ng buntis o pagtatanggol sa kaniyang kalusugan2. Ang pagpapalaglag ay naging ilegal sa pamamagitan ng Penal Code ng 1870 sa ilalim ng kolonyal na pamamahala ng mga Espnayol, at ang probisyon ay naisama sa Revised Penal Code na naipasa noong 19303 sa ilalim ng pananakop ng E.U sa Pilipinas kung saan ito ay pinagtitibay hanggang sa kasalukuyan.

Noong 2016, ang Kagawaran ng Kalusugan ay nagpalabas ng Administrative Order sa Pag-Iwas at Pamamahala ng Mga Komplikasyon ng Pagpapalaglag (DOH AO No. 2016-0041). Ang layunin ng patakaran ay magbigay at paigtingin ang kalidad ng ligtas na mga serbisyo pagkatapos ng pagpapalaglag sa parehong pribado at pampublikong mga pasilidad. Ang Administrative Order (AO) ay naisabatas noong Nobyembre 25, 2016. Maliban sa AO, ang ibang mga batas na nangangalilangan ng pangangalaga pagkatapos ng pagpapalaglag ay: Republic Act (RA) 9710, RA 10354, RA 8344, at ang Saligang Batas ng 1987.

Safe and secureAnu-ano ang iba’t ibang mga serbisyo pagkatapos ng pagpapalaglag na ginagawa sa Pilipinas?

Sa ilalim ng Administrative Order ng Kagawaran ng Kalusugan sa Pag-iwas at Pamamahala ng Mga Komplikasyon ng Pagpapalaglag (DOH AO No. 2016-0041)4, ang sumusunod na mga serbisyo sa pangangalaga pagkatapos ng pagpapalaglag ay pinahihintulutan sa Pilipinas:

  • Dilation at Curettage (D&C)
  • Manual Vacuum Aspiration
  • Uterotonics

Ang AO ay labis na humihimok ng MVA dahil ito ay hindi gaanong nakasasagabal at masakit, kaya may kaunting mga pagkakataon ng komplikasyon.

Safe and secureSino ang maaaring magsagawa ng mga serbisyo sa pangangalaga pagkatapos ng pagpapalaglag sa Pilipinas?

Sa ilalim ng DOH AO No. 2016-0041, ang sumusunod na mga propesyonal ay pinahihintulutang magsagawa ng mga serbisyo ng pangangalaga pagkatapos ng pagpapalaglag:

  • Mga doktor (Mga Obstetrician-Gynecologist at mga general practitioner)
  • Mga Nars
  • Mga Kumadrona

Ang mga tagapagbigay ng alaga sa kalusugan ay pinahihintulutang magsagawa ng mga serbisyong ito hangga’t sila ay sinanay at sertipikado ng mga institusyong aprubado ng pamahalaan.

Safe and secureSaan ako pupunta para sa mga serbisyo sa pagpapalaglag sa Pilipinas?

Kahit hindi madaling maisagawa ang mga serbisyo sa pagpapalaglag sa Pilipinas, ang mga Filipina ay may opsyon sa pagbisita sa kahit ano sa sumusunod na mga karatig-bansa para sa mga serbisyo sa ligtas na pagpapalaglag:

  • Cambodia. Hindi mo na kailangan ng visa upang bumiyahe sa Cambodia. Mayroong araw-araw na mga biyahe pa-Cambodia mula Maynila, Pilipinas. Maaari mong bisitahin ang Cambodia Country Profile para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga tabletas na pampalaglag at mga serbisyo sa Cambodia.
  • Vietnam. Hindi mo na kailangan ng visa upang bumiyahe sa Vietnam. Mayroong araw-araw na mga biyahe pa-Vietnam mula Maynila, Pilipinas. Maaari mong bisitahin ang Vietnam Country Profile para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano mag-akses ng mga tabletas na pampalaglag at mga serbisyo sa Vietnam.
  • Tsina. Bilang Filipino, kailangan mo ng visa upang makapagbiyahe sa Tsina. Mayroong araw-araw na mga biyahe pa-Tsina mula Maynila, Pilipinas.Bisitahin ang http://ph.china-embassy.org/eng/lsfw/visas/ para sa komprehensibong impormasyon sa pagbiyahe. Maaari mong bisitahin ang China Country Profile para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano mag-akses ng mga tabletas na pampalaglag at mga serbisyo sa Tsina.

Higit pa doon, ang kahit sinong babae na naghahanap ng pangangalaga pagkatapos ng pagpapalaglag ay maaaring mag-akses ng tulong mula sa mga ospital at mga pasilidad na pangkalusugan, kahit pampubliko o pribado sa bansa.

Safe and secureMagkano ang halaga ng ligtas na pagpapalaglag sa Pilipinas?

Ang manual vacuum aspiration at dilation at curettage (D&C) na mga pamamaraan ay nagkakahalaga ng 11,000 Philippine peso o humigit-kumulang 211.53 US dollars; ang propesyonal na bayad ng tagapagbigay ng serbisyo ay nasa 4,400 Philippine pesos at ang bayad sa ospital ay nasa 6,600 Philippine pesos.

Ang mga serbisyo ay sakop at binabayaran ng PhilHealth. Para sa karagdagang impormasyon tungkol dito, mag-klik dito.

Safe and secureAnong mga tabletas na pampalaglag ang nabibili sa Pilipinas?

Ang Misoprostol ay rehistrado sa Pilipinas para sa paggamot ng isang malawak na hanay ng mga kalagayang medikal ngunit hindi ito madaling nabibili at kung saan nabibili, kailangan mo ng resta upang mabili ito.

Ang Cytotec ay isang uri ng tableta na naglalaman lang ng Misoprostol at maaaring gamitin nang kusa o para sa medikal na pagpapalaglag. Para sa komprehensibong mga panuto kung paano gamitin ang tableta na pampalaglag, maaari mong bisitahin ang https://www.howtouseabortionpill.org/howto/.

Safe and secureSaan ako puwedeng bumili ng mga tabletas na pampalaglag sa Pilipinas?

Ang mga tabletas na pampalaglag ay hindi legal na binebenta sa Pilipinas. Mayroong iba’t ibang mga ulat ng hindi aprubadong medikal na mga tabletas na pampalaglag sa merkado at mga online store na binebenta na walang reseta. Kung maaari ay tandaan na ang mga hindi awtorisadong nagbebenta ay kalimitang hindi nagbibigay ng maayos na mga panuto sa pagiging kwalipikado, dosis at paggamit ng mga tabletas sa medikal na pagpapalaglag. Ang hindi wastong paggamit ng mga tableta na pampalaglag ay maaaring magdulot ng hindi ligtas na pagpapalaglag at maaaring magpahamak ng iyong kalusugan at buhay.

Aming nirerekomenda na ang kahit sino na nag-iisip na bumilii ng mga tabletas na pampalaglag online ay kailangang bumisita sa pinagkakatiwalaang mga website gaya ng Women on Web at Women Help Women.

Kung maaari ay sumangguni sa sumusunod na pahina sa aming website para sa komprehensibong mga panuto kung paano gamitin ang mga tabletas na pampalaglag: https://www.howtouseabortionpill.org/howto/

Safe and secureAno ang itsura ng mga tabletas na pampalaglag sa Pilipinas?

Kahit hindi nabibili ang mga tabletas na pampalaglag sa Pilipinas, ganito ang itsura ng mga sari-saring mga produkto ng mga tabletas na pampalaglag na nabibili sa karatig-bansa:

A. Imahen ng Mga Tabletas na Pampalaglag (Cytotec) sa Vietnam ay gaya nito:

Misoprostol_in_Philippines

B. Imahen ng Mga Tabletas na Pampalaglag (Misoprostol) sa Tsina ay gaya nito:

Cytotec_in_Philippines

Sanggunian: www.medsafe.nz

Safe and secureSino ang maaari kong makontak para sa karagdagang impormasyon at suporta sa pagpapalaglag at pagkatapos ng pagpapalaglag sa Pilipinas?

Mga Sanggunian

Maaaring mangailangan ang website na ito ng mga hindi nagpapakilalang cookies at iba't ibang mga serbisyo ng pangatlong partido upang gumana nang maayos. Maaari mong basahin ang aming mga Tuluntunin at Kundisyon at mga Pribadong Patakaran . Sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng site na ito ay binibigyan mo kami ng iyong pahintulot na gawin ito.