ការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំក្នុងចន្លោះពី 10-11 សប្តាហ៍នៃការមានផ្ទៃពោះ

ការមានផ្ទៃពោះចន្លោះពី 10-11 សប្តាហ៍នៅតែអាចបញ្ចប់បានដោយសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពដោយប្រើថ្នាំរំលូតកូនតាមវេជ្ជសាស្ត្រ ប៉ុន្តែមានការពិចារណាពិសេសមួយចំនួនដែលត្រូវគិត។

សុវត្ថិភាពនៃការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំតាមសប្តាហ៍

ការរំលូតកូនដែលកើតមាននៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការមានផ្ទៃពោះគឺមានហានិភ័យទាប។ ហានិភ័យកាន់តែកើនឡើងនៅពេលផ្ទៃពោះបន្តវិវឌ្ឍន៍។ តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីការកើនឡើងហានិភ័យជាមួយនឹងអាយុកាលនៃការមានផ្ទៃពោះ។ 11 សប្តាហ៍នៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសុវត្ថិភាព។

រយៈពេលនៃការមានផ្ទៃពោះ

% នៃស្ត្រីដែលត្រូវការការព្យាបាលបន្ថែម

  • 0- 49 ថ្ងៃ (0-7 សប្តាហ៍)
  • 40-63 ថ្ងៃ (7-9 សប្តាហ៍)
  • 64-70 ថ្ងៃ (9-10 សប្តាហ៍)
  • 71-77 ថ្ងៃ (10-11 សប្តាហ៍)
  • 2%
  • 2.5%
  • 2.7%
  • 3.3%

ក្រេឌីត: https://www.womenonweb.org/

តើអ្នកនឹងមើលឃើញអ្វីខ្លះក្នុងកំឡុងពេលរំលូតកូនបន្ទាប់ពីរយៈពេល 10 សប្តាហ៍?

ការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំនឹងបណ្តាលឱ្យស្ត្រីមានការហូរឈាម។ ការហូរឈាមនេះអាចច្រើនជាងពេលមានរដូវធម្មតារបស់អ្នក ហើយអាចមានបញ្ចូលទាំងកំណកឈាមផងដែរ។ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចន្លោះពី 10-11 សប្តាហ៍អាចមើលឃើញអ្វីមួយដែលអាចសំគាល់បានឬមើលទៅដូចជាលិកា។ នេះគឺជារឿងធម្មតា ហើយមិនគួរធ្វើឱ្យអ្នកបារម្ភទេ។ វាជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាការរំលូតកូនកំពុងដំណើរការដូចដែលបានរំពឹងទុក។ ដូចគ្នានឹងពេលមានឈាមរដូវច្រើន អ្នកអាចបោះចោលកំណកឈាម ឬជាលិការធំៗ ក្នុងបង្គន់ដោយសុវត្ថិភាព។ ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសដែលការរំលូតកូនជារឿងខុសច្បាប់ សូមប្រាកដថាអ្នកបានបោះចោលអ្វីដែលអាចសំគាល់បានដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងដោយលាក់បាំង។

អ្នកនិពន្ធ៖

រាល់ខ្លឹមសារទាំងអស់ដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានសរសេរដោយក្រុមការងារ HowToUseAbortionPill.org ដោយអនុលោមតាមស្តង់ដារ និងពិធីសារពី សហព័ន្ធរំលូតកូនថ្នាក់ជាតិ, Ipas, អង្គការសុខភាពពិភពលោក, DKT អន្តរជាតិ និង carafem។

សហព័ន្ធរំលូតកូនថ្នាក់ជាតិ (NAF) គឺជាសមាគមគ្រូពេទ្យផ្តល់សេវារំលូតកូនដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅអាមេរិកខាងជើង និងឈានមុខគេនៅក្នុងចលនាគាំទ្រជម្រើសផ្ទាល់ខ្លួន។ ខ្លឹមសារដែលមាននៅលើ HowToUseAbortionPill.org ត្រូវបានអនុលោមតាមសេចក្ដី​ណែនាំស្ដីពីគោលការណ៍គ្លីនិកឆ្នាំ 2020 ចេញផ្សាយដោយ NAF។

Ipas គឺជាអង្គការអន្តរជាតិតែមួយគត់ ដែលផ្តោតតែលើការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាព និងការថែទាំផ្នែកពន្យាកំណើត។ ខ្លឹមសារដែលមាននៅលើ HowToUseAbortionPill.org ត្រូវបានអនុលោមតាម ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគ្លីនិកស្តីពីសុខភាពបន្តពូជឆ្នាំ 2019 ចេញផ្សាយដោយ Ipas។

អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) គឺជាទីភ្នាក់ងារជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសុខភាពសាធារណៈអន្តរជាតិ។ ខ្លឹមសារដែលមាននៅលើ HowToUseAbortionPill.org ត្រូវបានអនុលោមតាម ការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាពឆ្នាំ 2012៖ សេចក្ដី​ណែនាំស្ដីពីបច្ចេកទេស និងគោលការណ៍ សម្រាប់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាល ចេញផ្សាយដោយ WHO។

DKT អន្ដរជាតិគឺជាអង្គការមួយដែលបានចុះបញ្ជី មិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1989 ដើម្បីផ្តោតឥទ្ធិពលនៃទីផ្សារសង្គមលើប្រទេសធំៗមួយចំនួន ដែលមានតម្រូវការខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ការធ្វើផែនការគ្រួសារ ការបង្ការមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍ និងការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាព។

carafem គឺជាបណ្តាញគ្លីនិកមួយ ដែលផ្តល់នូវការថែទាំ និងការរំលូតកូនប្រកបដោយភាពងាយស្រួល និងមានវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីឱ្យមនុស្សអាចគ្រប់គ្រងចំនួន និងគម្លាតកូនៗរបស់ពួកគេបាន។


References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.