រេប បេ ប ំ ប់ពនតកូន

មានជម្រើសពីរសម្រាប់ការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំ។ វិធីទាំងពីរគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់:

សេចក្តីណែនាំអំពីការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំមីហ្វេប្រីស្តូន (Mifepristone) និង ថ្នាំមីសូប្រូស្តូល (Misoprostol)

មុនពេលចាប់ផ្តើម សូមអានដំបូន្មានរបស់យើងអំពី មុនពេលប្រើថ្នាំ ។ ត្រូវប្រាកដថា:

 • ការមានផ្ទៃពោះរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេល 11 សប្តាហ៍ដំបូង (77 ថ្ងៃ)
 • អ្នកបានពិនិត្យមើលរាល់ការពិចារណានិងដំបូន្មានទូទៅរបស់យើង
 • អ្នកមានផែនការសុវត្ថិភាពក្នុងករណីមានអាសន្ន
ជំហានទី 1:
លេបថ្នាំមីហ្វេប្រីស្តូន (Mifepristone) (200 មីលីក្រាម) មួយគ្រាប់ជាមួយទឹក។
ជំហានទី 2:
រង់ចាំ 24-48 ម៉ោង។ អ្នកគួររង់ចាំ 24 ម៉ោងមុនពេលប្រើថ្នាំមីសូប្រូស្តូល (Misoprostol) ប៉ុន្តែមិនត្រូវអោយលើសពី 48 ម៉ោងទេ។ ខណៈពេលដែលអ្នករង់ចាំ អ្នកអាចធ្វើអ្វីដែលអ្នកធ្វើជាធម្មតានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក ដូចជាការមើលថែទាំគ្រួសារ ឬទៅធ្វើការ ឬទៅសាលារៀនជាដើម។
ជំហានទី 3:
ដាក់ថ្នាំមីសូប្រូស្តូល (Misoprostol) ចំនួន 4 គ្រាប់ (200 មេហ្គាក្រាមក្នងមួយគ្រាប់) ក្រោមអណ្តាតរបស់អ្នក។ បៀមវានៅក្រោមអណ្តាតរបស់អ្នករយៈពេល 30 នាទី។ វាអាចធ្វើឱ្យមាត់របស់អ្នកស្ងួត ឬមានរសជាតិដូចធូលីនៅពេលដែលវារលាយ។ កុំបរិភោគឬផឹកអ្វីទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល 30 នាទីនេះ។ បន្ទាប់ពី 30 នាទីរួចក្រលែងមាត់របស់អ្នកជាមួយនឹងទឹក ហើយលេបអ្វីទាំងអស់ដែលនៅសល់ពីថ្នាំគ្រាប់។
ប្រសិនបើអ្នកក្អួតក្នុងកំឡុងពេល 30 នាទីនៅពេលថ្នាំមីសូប្រូស្តូល (Misoprostol) ស្ថិតនៅក្រោមអណ្តាតរបស់អ្នក វាទំនងជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេ។ ក្នុងករណីនេះអ្នកចាំបាច់ត្រូវធ្វើជំហានទី 3 ម្តងទៀតភ្លាមៗ។ ប្រសិនបើអ្នកក្អួតបន្ទាប់ពីថ្នាំបានលេបក្រោមអណ្តាតរបស់អ្នករយៈពេល 30 នាទី នោះនឹងមិនចាំបាច់ធ្វើជំហាននោះម្តងទៀតទេ ព្រោះថ្នាំគ្រាប់បានស្រូបចូលប្រព័ន្ធរបស់អ្នករួចហើយ។
អ្នកគួរតែចាប់ផ្តើមហូរឈាមក្នុងរយៈពេល 3 ម៉ោងបន្ទាប់ពីប្រើថ្នាំមីសូប្រូស្តូល (Misoprostol) 4 គ្រាប់។ ការហូរឈាមគួរតែស្រដៀង ឬច្រើនជាងពេលមករដូវធម្មតារបស់អ្នក។ នេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថា ការរំលូតកូនកំពុងដំណើរការ។
បន្ទាប់ពីរង់ចាំ 3 ម៉ោងរួច ស្ត្រីទាំងអស់ដែលមានមានផ្ទៃពោះចន្លោះពី 9-11 សប្តាហ៍ គួរតែបន្តទៅជំហានទី 4។ ប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះក្រោម 9 សប្តាហ៍ ហើយមានឈាមតិច ឬមិនហូរឈាមបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ជំហានទី 3 សូមបន្តទៅជំហានទី 4។ ប្រសិនបើអ្នកមានមានផ្ទៃពោះក្រោម 9 សប្តាហ៍ ហើយមានការហូរឈាមដូចមករដូវ (ឬច្រើនជាងនេះ) បន្ទាប់ពីជំហាន 1-3 អ្នកមិនចាំបាច់បន្តទៅជំហានបន្ទាប់ទៀតទេ ព្រោះដំណើរការនេះទំនងជាបានបញ្ចប់ហើយ។
ជំហានទី 4:
ប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះ 9-11 សប្តាហ៍ ឬមានការហូរឈាមតិចតួចឬមិនហូរឈាម 3 ម៉ោងបន្ទាប់ពីជំហានទី 3 ដែលដាក់ថ្នាំមីសូប្រូស្តូល (Misoprostol) ចំនួន 4 គ្រាប់ (200 មេហ្គាក្រាមក្នងមួយគ្រាប់) ក្រោមអណ្តាតរបស់អ្នក។ បៀមវានៅក្រោមអណ្តាតរបស់អ្នករយៈពេល 30 នាទី។ បន្ទាប់ពី 30 នាទីរួចក្រលែងមាត់របស់អ្នកជាមួយនឹងទឹក ហើយលេបអ្វីទាំងអស់ដែលនៅសល់ពីថ្នាំគ្រាប់។
ប្រសិនបើរយៈពេល 3ម៉ោងកន្លងផុតទៅហើយអ្នកនៅតែគ្មានឈាមហូរ ឬហូរឈាមតិចតួចសូមទំនាក់ទំនងមិត្តភក្តិរបស់យើងតាមរយៈគេហទំព័រ www.safe2choose.org, www.womenhelp.orgwww.womenonweb.org ដើម្បីទទួលបានជំនួយ។ យើងមិនណែនាំឱ្យប្រើថ្នាំគ្រាប់ទៀតទេ រហូតដល់ស្ថានភាពអាចត្រូវបានវាយតម្លៃដោយអ្នកជំនួយដែលបានបណ្តុះបណ្តាលត្រឹមត្រូវ

ការពិចារណាផ្សេងទៀតលើការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំមីហ្វេប្រីស្តូន (Mifepristone) និង ថ្នាំមីសូប្រូស្តូល (Misoprostol):

ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលត្រូវរំពឹងទុកក្រោយពេលប្រើថ្នាំមីហ្វេប្រីស្តូន (Mifepristone) + ថ្នាំមីសូប្រូស្តូល (Misoprostol) នៅទីនេះ

ប្រសិនបើអ្នកមានការរមួលក្រពើខ្លាំង ថ្នាំអាយប៊ូប្រូហ្វិន (Ibuprofen) គឺជាថ្នាំដ៏ល្អមួយដើម្បីទប់ទល់នឹងការឈឺចាប់។ អ្នកអាចទិញថ្នាំអាយប៊ូប្រូហ្វិន (Ibuprofen) 200 មីលីក្រាមនៅតាមឱសថស្ថាន (ដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជា) នៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើន។ លេបថ្នាំ 3-4 គ្រាប់ (200 មីលីក្រាមក្នុងមួយគ្រាប់) រៀងរាល់ 6-8 ម៉ោង។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអ្វីបន្ថែមសម្រាប់បំបាត់ការឈឺចាប់ អ្នកក៏អាចប្រើថ្នាំ ទីលីនុល (Tylenol) (325 មីលីក្រាម) ចំនួន 2 គ្រាប់រៀងរាល់ 6-8 ម៉ោងម្តង។

ប្រសិនបើអ្នកប្រើថ្នាំរំលូតកូនប្រភេទមីហ្វេប្រីស្តូន (Mifepristone) និង ថ្នាំមីសូប្រូស្តូល (Misoprostol) អ្នកប្រហែលជាមិនចាំបាច់ទៅជួបអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពសម្រាប់ការតាមដានបន្តទៀតទេ។ ថ្នាំទាំងនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ ដូច្នេះហើយទើបអង្គការសុខភាពពិភពលោកផ្តល់អនុសាសន៍ថាអ្នកត្រូវមានការតាមដានលុះត្រាតែ:

 • អ្នកមានអារម្មណ៍ថាឈឺ ឬការឈឺចាប់របស់អ្នកមិនធូរស្បើយបន្ទាប់ពីរយៈពេល 2 ឬ 3 ថ្ងៃ។ ប្រសិនបើបញ្ហានេះកើតឡើងសូមស្វែងរកពេទ្យភ្លាមៗ។
 • អ្នកនៅតែមានអារម្មណ៍ថាមានសញ្ញាមានផ្ទៃពោះ ក្នុងពេលពីរសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីប្រើថ្នាំរំលូតកូនរួច។
 • ការហូរឈាមរបស់អ្នកធ្ងន់ធ្ងរហើយមិនធូរស្រាលបន្ទាប់ពី 2 សប្តាហ៍។

សេចក្តីណែនាំអំពីការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំមីសូប្រូស្តូល (Misoprostol) តែមួយមុខ

មុនពេលចាប់ផ្តើម សូមអានដំបូន្មានរបស់យើងអំពី មុនពេលប្រើថ្នាំ ។ ត្រូវប្រាកដថា:

 • ការមានផ្ទៃពោះរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេល 11 សប្តាហ៍ដំបូង (77 ថ្ងៃ)
 • អ្នកបានពិនិត្យមើលរាល់ការពិចារណានិងដំបូន្មានទូទៅរបស់យើង
 • អ្នកមានផែនការសុវត្ថិភាពក្នុងករណីមានអាសន្ន
ជំហានទី 1:
ដាក់ថ្នាំមីសូប្រូស្តូល (Misoprostol) ចំនួន 4 គ្រាប់ (200 មេហ្គាក្រាមក្នងមួយគ្រាប់) ក្រោមអណ្តាតរបស់អ្នក។ បៀមវានៅក្រោមអណ្តាតរបស់អ្នករយៈពេល 30 នាទី។ វាអាចធ្វើឱ្យមាត់របស់អ្នកស្ងួត ឬមានរសជាតិដូចធូលីនៅពេលដែលវារលាយ។ កុំបរិភោគឬផឹកអ្វីទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល 30 នាទីនេះ។ បន្ទាប់ពី 30 នាទីរួចក្រលែងមាត់របស់អ្នកជាមួយនឹងទឹក ហើយលេបអ្វីទាំងអស់ដែលនៅសល់ពីថ្នាំគ្រាប់។ រង់ចាំ 4 ម៉ោងមុននឹងបន្តទៅជំហានទី 2។
ប្រសិនបើអ្នកក្អួតក្នុងកំឡុងពេល 30 នាទីនៅពេលថ្នាំមីសូប្រូស្តូល (Misoprostol) ស្ថិតនៅក្រោមអណ្តាតរបស់អ្នក វាទំនងជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេ។ ក្នុងករណីនេះអ្នកចាំបាច់ត្រូវធ្វើជំហានទី 1 ម្តងទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកក្អួតបន្ទាប់ពីថ្នាំបានលេបក្រោមអណ្តាតរបស់អ្នករយៈពេល 30 នាទី នោះនឹងមិនចាំបាច់ធ្វើជំហាននោះម្តងទៀតទេ ព្រោះថ្នាំគ្រាប់បានស្រូបចូលប្រព័ន្ធរបស់អ្នករួចហើយ។
ការហូរឈាមគួរតែចាប់ផ្តើមក្នុងរយៈពេល 3-4 ម៉ោងបន្ទាប់ពីប្រើថ្នាំមីសូប្រូស្តូល (Misoprostol)។ ការហូរឈាមគួរតែស្រដៀង ឬច្រើនជាងពេលមករដូវធម្មតារបស់អ្នក។ នេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថា ការរំលូតកូនកំពុងដំណើរការ។
ជំហានទី 2:
ធ្វើជំហានទី 1 ម្តងទៀតជាមួយថ្នាំ 4គ្រាប់ទៀត ហើយរង់ចាំ 3 ម៉ោង។
ស្ត្រីទាំងអស់ដែលមានមានផ្ទៃពោះចន្លោះពី 9-11 សប្តាហ៍ គួរតែបន្តទៅជំហានទី 3។ ប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះក្រោម 9 សប្តាហ៍ ហើយមានឈាមតិច ឬមិនហូរឈាមបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ជំហានទី 2 សូមបន្តទៅជំហានទី 3។ ប្រសិនបើអ្នកមានមានផ្ទៃពោះក្រោម 9 សប្តាហ៍ ហើយមានការហូរឈាមដូចមករដូវ (ឬច្រើនជាងនេះ) បន្ទាប់ពីជំហាន 1-2 អ្នកមិនចាំបាច់បន្តទៅជំហានបន្ទាប់ទៀតទេ ព្រោះដំណើរការនេះទំនងជាបានបញ្ចប់ហើយ។
ជំហានទី 3 (លុះត្រាតែអ្នកមានផ្ទៃពោះ 9-11 សប្តាហ៍ ឬមានការហូរឈាមតិច ឬមិនហូរឈាមបន្ទាប់ពីជំហាន 1-2):
ធ្វើជំហានទី1 ម្តងទៀតជាមួយថ្នាំ 4 គ្រាប់ផ្សេងទៀត។
ប្រសិនបើអ្នកបានប្រើថ្នាំទាំងអស់ 12 គ្រាប់ហើយនៅតែមិនមានការហូរឈាមឬរមួលក្រពើតិចតួចទេ សូមទំនាក់ទំនងមិត្តភក្តិរបស់យើងនៅ www.safe2choose.org, www.womenhelp.orgwww.womenonweb.org សម្រាប់ជំនួយ។ យើងមិនណែនាំឱ្យប្រើថ្នាំគ្រាប់ទៀតទេ រហូតដល់ស្ថានភាពអាចត្រូវបានវាយតម្លៃដោយអ្នកជំនួយដែលបានបណ្តុះបណ្តាលត្រឹមត្រូវ។

ការពិចារណាផ្សេងទៀតលើការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំមីសូប្រូស្តូល (Misoprostol):

ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលត្រូវរំពឹងទុកក្រោយពេលប្រើថ្នាំមីសូប្រូស្តូល (Misoprostol) នៅទីនេះ

ប្រសិនបើអ្នកមានការរមួលក្រពើខ្លាំង ថ្នាំអាយប៊ូប្រូហ្វិន (Ibuprofen) គឺជាថ្នាំដ៏ល្អមួយដើម្បីទប់ទល់នឹងការឈឺចាប់។ អ្នកអាចទិញថ្នាំអាយប៊ូប្រូហ្វិន (Ibuprofen) 200 មីលីក្រាមនៅតាមឱសថស្ថាន (ដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជា) នៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើន។ លេបថ្នាំ 3-4 គ្រាប់ (200 មីលីក្រាមក្នុងមួយគ្រាប់) រៀងរាល់ 6-8 ម៉ោង។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអ្វីបន្ថែមសម្រាប់បំបាត់ការឈឺចាប់ អ្នកក៏អាចប្រើថ្នាំ ទីលីនុល (Tylenol) (325 មីលីក្រាម) ចំនួន 2 គ្រាប់រៀងរាល់ 6-8 ម៉ោងម្តង។

ប្រសិនបើអ្នកប្រើថ្នាំមីសូប្រូស្តូល (Misoprostol) អ្នកប្រហែលជាមិនចាំបាច់ទៅជួបអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពសម្រាប់ការតាមដានបន្តទៀតទេ។ ថ្នាំទាំងនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ ដូច្នេះហើយទើបអង្គការសុខភាពពិភពលោកផ្តល់អនុសាសន៍ថាអ្នកត្រូវមានការតាមដានលុះត្រាតែ:

 • អ្នកមានអារម្មណ៍ថាឈឺ ឬការឈឺចាប់របស់អ្នកមិនធូរស្បើយបន្ទាប់ពីរយៈពេល 2 ឬ 3 ថ្ងៃ។ ប្រសិនបើបញ្ហានេះកើតឡើងសូមស្វែងរកពេទ្យភ្លាមៗ។
 • អ្នកនៅតែមានអារម្មណ៍ថាមានសញ្ញាមានផ្ទៃពោះ ក្នុងពេលពីរសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីប្រើថ្នាំរំលូតកូនរួច។
 • ការហូរឈាមរបស់អ្នកធ្ងន់ធ្ងរហើយមិនធូរស្រាលបន្ទាប់ពី 2 សប្តាហ៍។

References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.