ការគ្រប់គ្រងការរំលូតកូនដោយខ្លួនឯង

វគ្គសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតនេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់អ្នកដែលចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការគ្រប់គ្រងការរំលូតកូនដោយខ្លួនឯងឬការរំលូតកូននៅផ្ទះ។. ជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលអ្នកនឹងរៀននៅក្នុងវគ្គនេះអ្នកអាចជួយធានាថាការរំលូតកូនដោយថ្នាំគ្រាប់មានសុវត្ថភាពអាចចូលដំណើរការបាននិងមានសុវត្ថិភាព។. វគ្គនេះបង្កើតឡើងដោយសហការរវាង Médecins Sans Frontières និង www.HowToUseAbortionPill.org

មេរៀនទី 1។ តើខ្ញុំមានផ្ទៃពោះទេ?

ចង់ដឹងច្បាស់អំពីការមានផ្ទៃពោះរបស់អ្នកឬ? រកមើលវីដេអូនេះសម្រាប់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបញ្ជាក់អំពីការមានផ្ទៃពោះ

ការមានផ្ទៃពោះ ដែលមានផ្ទៃពោះ

ការមានផ្ទៃពោះ – បានគ្រោងទុកក្ដី និងមិនបានគ្រោងទុកក្ដី – គឺជាបទពិសោធន៍ដ៏សាមញ្ញមួយ។

នៅទូទាំងពិភពលោកច្រើនជាង 40% នៃការមានផ្ទៃពោះនៅជុំវិញពិភពលោកមិនបានគ្រោងទុកទេ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់មានផ្ទៃពោះ ប៉ុន្តែគិតថាអ្នកប្រហែលជាអ្នកមិននៅម្នាក់ឯងទេ។

នៅក្នុងវីដេអូនេះ យើងនឹងនិយាយអំពីវិធីដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការមានផ្ទៃពោះ។

ដំបូង វាជាការសំខាន់ដែលត្រូវដឹងថាការមានផ្ទៃពោះកើតឡើងក្រោយពេលរួមភេទ នៅពេលទឹកកាមត្រូវបានបាញ់ចេញពីលិង្គទៅក្នុងទ្វារមាស។

ការពន្យាកំណើតជួយការពារការមានផ្ទៃពោះអំឡុងពេលរួមភេទ ប៉ុន្តែមានឱកាសតិចតួចដែលអ្នកនៅតែអាចមានផ្ទៃពោះបាន។

សញ្ញាដំបូង និងគួរឱ្យទុកចិត្តបំផុតនៃការមានផ្ទៃពោះ គឺការបាត់រដូវ។

ប្រសិនបើអ្នកបានរួមភេទ ហើយសង្កេតឃើញថាការមករដូវប្រចាំខែរបស់អ្នកមានការយឺតយ៉ាវ អ្នកអាចនឹងមានផ្ទៃពោះ។

សញ្ញាទូទៅផ្សេងទៀតនៃការមានផ្ទៃពោះ រួមមានចង្អោរ ឈឺក្បាល មានអារម្មណ៍អស់កម្លាំង និងសុដន់ឡើងធំ ឈឺសុដន់។

ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាទាំងនេះបន្ថែមពីលើការបាត់រដូវ នោះឱកាសដែលអ្នកមានផ្ទៃពោះគឺមានច្រើន។

ប្រសិនបើអ្នកគិតថា អ្នកប្រហែលជាមានផ្ទៃពោះ អ្នកអាចបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះបានដោយធ្វើតេស្តទឹកនោម។

ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តការមានផ្ទៃពោះជាទូទៅមានលក់នៅតាមឱសថស្ថាន និងហាងដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនានាឬអ្នកអាចទៅរកបាននៅកន្លែងថែទាំសុខភាព។

វាមិនមែនជាតម្រូវការក្នុងការធ្វើតេស្តពីការមានផ្ទៃពោះមុនពេលរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំគ្រាប់នោះទេ។

ប្រសិនបើអ្នកមានសញ្ញា និងរោគសញ្ញានៃការមានផ្ទៃពោះ ឬប្រសិនបើការធ្វើតេស្តពីការមានផ្ទៃពោះវិជ្ជមាន ប៉ុន្តែអ្នកមិនចង់មានផ្ទៃពោះ អ្នកអាចសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ការមានផ្ទៃពោះបាន។

ការរំលូតកូនអាចត្រូវបានផ្តល់ទាំងថ្នាំគ្រាប់ ឬតាមរយៈនីតិវិធីវះកាត់។

តាមដានជាមួយខ្សែវីដេអូនេះដូចដែលយើងផ្តល់នូវព័ត៌មានដែលមានភស្តុតាងជាក់ស្តែង និងឆ្លើយសំណួរដែលសួរញឹកញាប់អំពីការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំគ្រាប់មុន 13 សប្តាហ៍។

នៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់របស់យើង យើងឆ្លើយសំណួរថា “តើខ្ញុំមានផ្ទៃពោះប៉ុន្មានខែហើយ?”

HowToUseAbortionPill.org មានសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នចុះបញ្ជីមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក 501c(3)។
HowToUseAbortionPill.org ផ្តល់នូវខ្លឹមសារដែលមានគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រទេ។

ដំណើរការដោយ Women First Digital